Skip to content Skip to footer

DLA INWESTORÓW

AKCJONARIUSZE

Zgodnie z posiadanymi przez Zarząd Pharmena S.A. informacjami struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:

  • 61,43 % – Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi wraz ze spółkami zależnymi *
  • 8,86 % – Ewa Gębicka-Palka i Konrad Palka
  • 29,70 % – pozostali akcjonariusze (w tym krajowe fundusze inwestycyjne)

*) Łączna liczba akcji: Pelion S.A. wraz ze spółkami zależnymi PGF S.A. i Polska Grupa Farmaceutyczna sp. z o.o. 

0
0
0