Skip to content Skip to footer

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO”) informujemy, że:

  1. a) Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Dermena Lab Sp. z o.o., 90-530 Łódź, ul. Wólczańska 178, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000978870, kapitał  zakładowy 20 000 zł, NIP 9472008025, dane kontaktowe: tel. 422913370, e-mail: biuro@dermena-lab.com oraz Totem Sp. z o.o., 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 31, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000184578, kapitał zakładowy 52 000 zł, NIP 725-10-18-389, Regon 471147020, dane kontaktowe: tel. 426304616, e-mail: totem@totem.pl.
  2. b) Administrator przetwarza  dane osobowe Klientów w celu:

– realizacji umowy sprzedaży i umowy o prowadzenie konta w sklepie; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia umowy,

– kontaktu w sprawie wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Sprzedającego (art. 6 ust.1 lit.  f RODO)

– marketingowym; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter oraz SMS) – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta; podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  1. c)  Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przechowywane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  2. d) Odbiorcami danych osobowych będą:

– podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Sprzedającego oraz podmiot świadczący usługę związaną z bieżącą obsługą sklepu i Klientów,

– podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

– podmioty świadczące usługi wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter oraz SMS),

– podmioty świadczące usługi prawne i księgowe na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

– podmioty uczestniczące w procesie płatności on-line.

  1. e) Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  1. f) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, czyli otrzymywania drogą elektroniczną Newslettera lub SMS, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres: biuro@dermena-lab.com. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. g) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Strona dermena-lab.com używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Cookies, czyli ciasteczka, to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany przez nas serwer www i zapisywane po stronie użytkownika sieci (np. w komputerze albo w telefonie).

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Sklep dermena-lab.com stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język).

O szczegółach cookies Google Analytics – statystyki dla witryny dermena-lab.com można  przeczytać na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

0
0
0