Skip to content Skip to footer

Company

Dermena Lab Sp. z o.o.ul. Wólczańska 17890-530 Łódź NIP: 9472008025

Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000978870
NIP 9472008025
Kapitał Zakładowy
20 000 PLN

    Company data
    0
    0
    0